Kontrola nemocných

nadobrazky3

Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců

Podle nového zákona o nemocenském pojištění už neplatí zaměstnanci náhradu mzdy za prvních 14 dnů nemoci stát, nýbrž zaměstnavatel. Aby nedocházelo ke zneužívání této podpory, zákoník práce umožňuje zaměstnavatelům provádění kontroly dočasně práce neschopných zaměstnanců, a to prostřednictvím vlastních sil nebo za pomoci sjednané agentury. Protože řada firem nemá na kontrolu zaměstnanců vlastní lidi a čas, jsme tady my, abychom Vám s tím pomohli!

Systém kontroly:

  • V případě, že budete mít zájem o naši službu, stačí nás kontaktovat. Poté uzavřeme smlouvu o poskytování služeb mezi Vámi a naší firmou, jejíž součástí je i plná moc vykonání kontrol Vašich dočasně práce neschopných zaměstnanců. Návrh smlouvy o poskytování služeb spolu s plnou mocí si můžete stáhnout na našich stránkách.
  • Na základě zaslané objednávky provedeme kontrolu zaměstnance v domluveném termínu. Není pro nás žádný problém provést kontrolu i o víkendu.
  • Na místě sepíšeme protokol o provedené kontrole, který následně předáme zaměstnavateli a jeho kopii si ponecháme jako doklad záznamu o provedení kontroly.
  • V případě, že kontrolovaný zaměstnanec není zastižen, náš pracovník vyčká na místě ještě dalších 15 minut a po uplynutí této doby provede kontrolu ještě jednou. Jestliže zaměstnanec stále není k zastižení, náš pracovník sepíše záznam a vloží jej dotyčnému do schránky, pokud je dostupná. O této skutečnosti zaměstnavatele ihned informujeme.

 

Našim cílem je přispět k zajištění efektivnosti vynakládaných prostředků na náhrady mezd při pracovních neschopnostech a k zabránění jejich zneužití.

 

Design by ComputerSoft
Copyright © 2014 Karel Braun . Všechna práva vyhrazena.